Wandering Thoughts

Jab pyaar ki nazar se unhein dekhte dekha,

Paani ki tarah beh gaya, barson ka gilaah bhi…..

Advertisement